BULHARSKÉ TRADICE

 

V Bulharsku se koná řada festivalů, nejčastěji jsou pořádané během léta. Oslavují hudbu, vinnou úrodu, náboženství nebo lidovou tvořivost. Některé festivaly či tradice jsou zařazeny na seznam nehmotného kulturního světového dědictví UNESCO. Mezi takové klenoty patří…

Nestinarstvo – soubor zvyků a obřadů zahrnující tanec na žhavých uhlících. Je tradicí v pohoří Strandža na jihovýchodě Bulharska.

Bistriškite babi – folklórní soubor tvořený staršími ženami. Zaměřuje se na tradice etnické skupiny Šopů, jejich kroje, tance a polyfonní zpěv.

 

Den svatého Trifona

Den svatého Trifona je folklorním svátkem vína a vinařů. Jeho oslavy připadají na 14. února. V tento den se muži scházejí ve vinohradu, ořezávají keře vinné révy, potírají je vínem, svěcenou vodou a popelem ze Štědrého večera.

 

Svátek jara – „Baba Marta“

Svátek jara se zde slaví 1. března. Jaro přináší Baba Marta. Je to náladová stařenka, která sice přináší sluníčko a příjemné počasí, ale občas se taky zlobí a posílá vítr a déšť. Města jsou v době svátku vyzdobena červenobílými dekoracemi. V těchto barvách si lze zakoupit talismany, kterým se říká marteničky. Jejich nošení po celý březen či zavěšení na větvičku stromu údajně přináší plodnost, radost, úspěchy a zdraví. První zmínky o červenobílých vázankách jsou již z přelomu 6. a 7. století. Proto jsou marteničky považované za nejstarší dosud dodržovanou tradici. Uvazování marteniček se také řadí na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

 

Den svatého Theodora

15. března je oslavován Den sv. Theodora. V tento den se oslavuje zdraví koní. Jedná se tedy o svátek chovu koní a jezdeckého sportu. Pořádají se koňské závody a různé další soutěže.

 

Kukeri

Kukeri je rituál na zahnání zlých duchů. Lidé si nasazují dřevěné masky zvířat a velké zvony kolem pasu. Kukeri se uskutečňuje kolem nového roku a před postní dobou. Lidé v maskách tancují, aby vyplašili zlé duchy a aby zajistili vesnici pro následující rok dobrou sklizeň, zdraví a spokojenost. Kukeri je tradice spjata s náboženstvím, neboť Kuker je božstvo ztělesňující plodnost.

 

V Bulharsku se odehrává řada festivalů, které nemají historickou tradici, ale jsou spíše lákadlem pro turisty. Plovdiv pořádá v červnu Verdiho festival a také Mezinárodní festival komorní hudby. Město Bansko hostí v srpnu Mezinárodní jazzový festival a jazzový festival se odehrává také v hlavním městě Sofii. Ve Varně se koná Tradiční festival filmu. Zajímavý je také festival Apollonského umění ve městě Sozopol, slavnost na počest řeckého boha hudby. Ani v zimních měsících není o festivaly nouze, koná se Vánoční festival v Ruse a oslavuje se mladé červené víno v Sandanski.

Neopomenutelným zvykem v Bulharsku je vyjádření souhlasu či nesouhlasu neverbálním způsobem. Oproti jiným zemím zde kývnutí či zavrtění hlavou má opačný význam. V případě nesouhlasu je tedy třeba hlavou kývat a v případě souhlasu naopak zavrtět ze strany na stranu.

Mezi bulharské zvyky by se dalo zařadit také to, že zdejší obyvatelé nejsou zvyklí chodit včas. A to platí i pro místní dopravu. Městské autobusy nemají pevný jízdní řád. S tím je spojen i následný pozdní příchod do práce. Čas se zde zkrátka tolik neřeší. Lidé se neženou za kariérou, ale spíše si užívají čas s rodinou a radují se z maličkostí.

Masivní inzerce Exportujeme na