Bulharská prehistorie a raná historie

Bulharsko je nejen nádherná země, ale také jedna z nejstarších zemí světa. Díky geografickému postavení má bohatou historii, mnoho památek a spoustu zajímavostí. Bulharsko je země mnoha kultur již od pravěku.

Co jste možná o Bulharsku a jeho historii nevěděli?

Kozarnika (Kozí hora) je jeskyně v severozápadním Bulharsku, s jedním z nejstarších archeologických nalezišť světa. Podle nedávných studií se jedná o nejstarší místo v Evropě s lidskými stopami. Dokazuje lidské osídlení již v nejstarších dobách paleolitu. Nalezené fosílie (Homo ergaster nebo Homo erectus) se stopami řezů byly původně datovány do období před 1,6 miliony let. Ořezové značky na kostech jsou také nejstarší důkaz symbolického myšlení.

Teprve nedávno (2020) se v Bulharsku našel důkaz, že člověk (Homo sapiens) přišel do Evropy ještě dříve, než se původně soudilo. Dokazuje to lidský zub starý 46 tisíc let. Výzkum v jeskyni Bačo Kiro, kde se zub našel, odhalil dokonce artefakty vyrobené lidmi, které mají stáří neuvěřitelných 47 tisíc let. Některé nástroje jsou kamenné, jiné kostěné a našly se i přívěsky s medvědími zuby. Jedná se o výrobky našeho druhu (člověk moudrý), nikoliv neandrtálců.

Součástí UNESCO je například jeskyně Magura v severozápadní části Bulharska. Skrývá prastaré jeskynní malby. Nejstarší z nich datujeme do období před 10 000 lety, mladší pak vyobrazují dokonce sluneční kalendář. Maleb je v jeskyni přes 750, jsou různého data a většina z nich je namalována netopýřím trusem (guano).

V Bulharsku se nachází nejstarší město Evropy. Jedná se o vykopávky v Provadia-Solnitsata. Již před šesti a půl tisíci lety zde byly vícepodlažní domy, svatyně a hradební zdi. V době, kdy člověk ještě neznal povoz ani kolo, zde lidé stavěli masivní opevnění, obchodovali a těžili sůl. Díky soli byl celý region bohatý.

S bohatstvím a solí souvisí tzv. Varnský poklad, který objevil až v roce 1972 dvaadvacetiletý bagrista. Poklad (hroby s mnoha předměty) je datovaný okolo roku 4 500 př. n. l. Zlatý poklad je unikátní, neboť se jedná o nejstarší známé precizně zpracované zlato.

Součástí místní bohaté historie je i starobulharský kalendář, který se datuje až do roku 5 505 př. n. l., je památkou UNESCO a považuje se za nejpřesnější kalendář na světě. Proč nejpřesnější? Korekce přechodného dne zde není třeba opravovat v rámci staletí (jako u našeho kalendáře), ale až po 1 800 letech.

Sofie je jedno z nejstarších měst světa. Vykopávky dokládají první osídlení před více než osmi tisíci lety. Bylo zde sídlo Serdů (bojovný thrácký národ), později město dobyl dokonce Alexandr Veliký. Z Bulharska (Thrákie) pocházel Spartakus i legendární zpěvák Orpheus. Římané zde měli hlavní město provincie Dácie a roku 447 tehdejší Serdiku vyplenili Hunové pod vedením samotného Attily.

Založení Bulharska se datuje až do roku 681 n. l. Od té doby zůstává této zemi i název.

Jak vidíte, prehistorie i historie Bulharska je výrazně bohatší a pestřejší, než by se na první pohled mohlo zdát. Mnoho krásných exponátů z nejstarších dob můžete vidět v některém z mnoha muzeí. Osobně doporučuji archeologické muzeum ve Varně a Národní archeologické muzeum v Sofii. V něm najdete skvost – zlatou pohřební masku, objevenou v roce 2004. Pravděpodobně patřila králi Teresovi. 673 gramů zlata je nádherně opracováno, vidíte každý detail tváře, vousů i kadeří vlasů. Pochází z pátého století před naším letopočtem.

Masivní inzerce Exportujeme na